Hayatilah....

Followers

Monday, June 9, 2014

DeltaSumber Gambar Delta : Google1. Bentuk muka bumi di atas dinamakan Delta.

2. Bentuk muka bumi delta dapat ditemui di hilir atau muara sungai.

3. Delta terbentuk akibat aktiviti pemendapan  sungai.

4. Empat faktor pembentukan delta ialah :

     (a) Hakisan yang giat di hulu sungai.

     (b) Keadaan pantai yang terlindung.

     (c) Pantai tidak mengalami kejadian pasang surut yang ketara.

     (d) Muara laut yang cetek.

5. Contoh Delta yang terkenal di dunia ialah :

     (a) Delta Sungai Nil di Mesir.

     (b) Delta Mekong di Vietnam.


6. Kawasan delta sesuai dengan kegiatan ekonomi pertanian kerana tanahnya yang subur.


Tuesday, April 15, 2014

Jenis Batuan dan Proses Pembentukannya

Terdapat 3 jenis batuan :

1. Batuan Igneus.
         Batuan Igneus terjadi apabila magma menyejuk dan membeku dalam lapisan mantel. Pembekuan di lapisan mantel ini, telah menghasilkan batu igneus rejahan yang membentuk bentuk muka bumi jalar dalam. Bentuk bumi jalar luar terbentuk apabila lava membeku di lapisan kerak bumi yang membentuk batuan igneus terobosan.

2. Batuan Enapan.
         Batuan Enapan terbentuk apabila hidupan laut (kalkeria) dan tumbuhan yang telah mati dipadatkan dan mengalami proses penyimenan selapis demi selapis.

3. Batuan Metamorfosis (Batuan Jelmaan)
          Apabila batuan igneus dan batu enapan terkena haba/suhu dan tekanan yang tinggi, batuan tersebut akan bertukar menjadi batuan lain (batuan metamorfosis).


Sunday, March 30, 2014

Asas Nombor...Math tg 5

Sunday, March 16, 2014

Latihan Peta Topo

 

Berdasarkan keratan peta topo di atas, jawab soalan-soalan berikut :

1. Berikan 2 jenis tanaman yang diusahakan dalam peta berkenaan

a) _______________________

b)_______________________

2. Berdasarkan bukti peta, apakah faktor yang menggalakkan penanaman tanaman-tanaman tersebut.

a)______________________________________________________________________

b)______________________________________________________________________

c)______________________________________________________________________

d)______________________________________________________________________

e)______________________________________________________________________


TIP BELAJAR MATEMATIK (TIPS FOR LEARNING MATHEMATICS): PENOLAKAN PECAHAN

TIP BELAJAR MATEMATIK (TIPS FOR LEARNING MATHEMATICS): PENOLAKAN PECAHAN: NOTA PENTING 1. Penolakan pecahan hanya boleh dilakukan jika pecahan-pecahan itu mempunyai penyebut yang sama. 2. Tolakkan semua pengangk...


Sila klik link atas untuk maklumat lebih lanjut!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...