Followers

Tuesday, August 28, 2012

Aktiviti manusia yang boleh mengganggu ekosistem hutan

Dalam mengejar pembangunan fizikal dan kemajuan negara, sedikit sebanyak telah membawa kesan negatif terhadap ekosistem hutan. Antara aktiviti manusia yang boleh menjejaskan keseimbangan ekosistem hutan ialah :

~ kegiatan pembalakan yang berleluasa dan tidak terkawal
~ kegiatan pertanian/ pertanian pindah
~ pembinaan jalan raya / pengangkutan
~ pembinaan petempatan
~ kegiatan pelancongan
~ kegiatan perlombongan
~ pembinaan empangan yang menyebabkan hutan ditenggelamkan dan haiwan terpaksa dipindahkan
~ kebakaran hutan

Kebanyakan aktiviti manusia ini telah membawa kesan terhadap alam sekitar. Oleh itu, setiap pembangunan yang dirancang mestilah bercorak lestari supaya alam sekitar terpelihara.

No comments:

Post Berkaitan Plugin for WordPress, Blogger...