Followers

Sunday, March 16, 2014

Latihan Peta Topo

 

Berdasarkan keratan peta topo di atas, jawab soalan-soalan berikut :

1. Berikan 2 jenis tanaman yang diusahakan dalam peta berkenaan

a) _______________________

b)_______________________

2. Berdasarkan bukti peta, apakah faktor yang menggalakkan penanaman tanaman-tanaman tersebut.

a)______________________________________________________________________

b)______________________________________________________________________

c)______________________________________________________________________

d)______________________________________________________________________

e)______________________________________________________________________


No comments:

Post Berkaitan Plugin for WordPress, Blogger...