Followers

Wednesday, September 28, 2011

Kerja Kursus Geografi : Borang Soal Selidik

BORANG SOAL SELIDIK

NAMA PELAJAR       :.........................................................................................................
NAMA RESPONDEN:........................................................................................................
ALAMAT RESPONDEN :...................................................................................................
ARAHAN : SILA TANDAKAN 2 ATAU 3  PILIHAN YANG DIBERIKAN.
A.  JENIS-JENIS PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN
JENIS
PENCEMARAN
TANDAKAN
(X)
AIR

UDARA

TANIH

BAU

BUNYIB.  PUNCA PENCEMARAN ALAM SEKITAR TERHADAP KAWASAN KAJIAN

PUNCA
PENCEMARAN ALAM SEKITAR
TANDAKAN
(X)
PERKILANGAN

PEMBINAAN

PETEMPATAN

SAMPAH SARAP

SISA TOKSID

TUMPAHAN MINYAK

PERNIAGAAN

KENDERAAN

PENTERNAKAN

PEMBAKARAN TERBUKA

PERLOMBONGAN

RACUN RUMPAI/SERANGGA

BAJA KIMIA

SISA DOMESTIKC.  KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN

KESAN
TANDAKAN
(X)
UDARA TERCEMAR

SUHU MENINGKAT

BAU BUSUK

JEREBU

AIR TERCEMAR

PENYAKIT

HIDUPAN AKUATIK TERANCAM

HUJAN ASID

TANAH BERASIDD.  LANGKAH MENGURANGKAN KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN

KESAN
TANDAKAN
(X)
KEMPEN CINTAI ALAM SEKITAR

PENGUATKUASA UNDANG-UNDANG

KITAR SEMULA

PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

RAWATAN AIR KUMBAHAN

PENAPIS ASAP

INSINERATOR/TAPAK PELUPUSAN

PETROL TANPA PLUMBUM

CATALYTIC CONVERTER


No comments:

Post Berkaitan Plugin for WordPress, Blogger...