Followers

Wednesday, September 28, 2011

Kerja Kursus Geografi : Rujukan


1. Sekurang-kurangnya tiga sumber rujukan yang diperlukan:
1. Buku Teks
Mohd Jamil Mohamed, 2004 ,Geografi Tingkatan 3,  Kuala Lumpur : Johore Central Store Sdn. Bhd.
2.  
2.Orang Sumber
i-Nama :
ii- Umur: 
iii- Pekerjaan: 
iv-Alamat:
3. 
3. Internet/Laman Web
~http://kelipkelipkehidupan.blogspot.com/2011/03/kesan-kesan-pencemaran-bau.html
~google maps.com.my 

No comments:

Post Berkaitan Plugin for WordPress, Blogger...