Followers

Sunday, October 14, 2012

Latihan : Gerakan Jisim
 Berdasarkan rajah di atas:

(a) Namakan jenis gerakan jisim X :…………………………………………….(1 markah)


(b) Nyatakan tiga kegiatan manusia yang menyebabkan berlakunya gerakan jisim X.

      (i).....................................................................................................................

      (ii).....................................................................................................................

      (iii)....................................................................................................................
                                                                                                            (3 markah)


(c) Terangkan empat langkah yang dilakukan untuk mengatasi kejadian gerakan
      jisim   X

      (i).....................................................................................................................

      (ii).....................................................................................................................

      (iii)....................................................................................................................

      (iv)...................................................................................................................
                                                                                                            (4 markah)


(d) Nyatakan dua kesan kepada kawasan sekitar akibat kejadian gerakan jisim X

      (i).....................................................................................................................

      (ii).....................................................................................................................
                                                                                                            (2 markah)

No comments:

Post Berkaitan Plugin for WordPress, Blogger...